Қызметі

3 қыркүйек 2019

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің
Төтенше жағдайлар комитеті туралы ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті (бұдан әрі – Комитет) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, халыққа шұғыл медициналық және психологиялық көмек көрсету, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының азаматтық қорғанысын ұйымдастыру бөлігінде азаматтық қорғау саласындағы (бұдан әрі – азаматтық қорғау саласында) функцияларды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомствосы болып табылады.

      2. Комитет өз қызметiнде Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актілерін, өзге де нормативтiк құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

      3. Комитет мемлекеттiк мекеменiң ұйымдастырушылық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде өзiнiң атауы бар мөрлерi мен мөртабандары, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары бар.

      4. Комитеттің азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түсуге құқығы бар.

      5. Комитет заңнамаға сәйкес егер оған уәкiлеттi болса, мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастар тарабы болуға құқығы бар.

      6. Комитет өз құзыретiндегi мәселелер бойынша заңнамада белгiленген тәртiппен Комитет басшысының бұйрықтарымен ресімделген шешімдер қабылдайды.

      7. Комитеттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

      8. Комитеттің заңды мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Мәңгілік ел даңғылы, 8-үй, "Министрліктер үйі" ғимараты, № 2 кіреберіс.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ішкі істер министрінің 19.10.2017 № 693 бұйрығымен.
      9. Комитеттің толық атауы – "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      10. Осы Ереже Комитеттің құрылтай құжаты болып табылады.

      11. Комитеттің қызметiн қаржыландыру тек республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

      12. Комитетке оның функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында кәсiпкерлiк субъектiлерiмен шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

      Егер Комитетке заңнамалық актілермен табыс әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған табыстар мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Комитеттің негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

      13. Міндеттері:

      1) азаматтық қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру;

      2) азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесінің жұмыс істеуі мен одан әрі дамуын қамтамасыз ету;

      3) азаматтық қорғау саласындағы салааралық үйлестіруді жүзеге асыру;

      4) өрт қауіпсіздігі және азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      5) өрттердің алдын алуды және сөндіруді ұйымдастыру.

      14. Функциялары:

      1) азаматтық қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлеу және іске асырылуын қамтамасыз ету, азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесінің жұмыс істеуі мен одан әрі дамуын қамтамасыз ету;

      2) азаматтық қорғау саласындағы жоспарлауды қамтамасыз ету;

      3) өз құзыреті шегінде азаматтық қорғау саласындағы Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, нормативтік актілердің және стандарттардың жобаларын әзірлеу, бекіту және келісу;

      4) азаматтық қорғаныс мүлкін сақтау, есепке алу, есептен шығару және кәдеге жарату қағидаларын әзірлеу;

      5) азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын есепке қою және есептен шығару қағидаларын әзірлеу;

      6) азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шараларының көлемі мен мазмұны бойынша ұсыныстар дайындау;

      7) республикалық азаматтық қорғау қызметтері туралы ережені әзірлеу;

      8) төтенше жағдайлар мен әскери қақтығыстар туындаған кезде немесе осы қақтығыстар салдарынан қорғану тәсілдері мен іс-қимылдарға азаматтық қорғаудың басқару органдары мен күштерінің басшыларын, мамандарын даярлаудың, халықты оқытудың оқу бағдарламасын әзірлеу;

      9) азаматтық қорғау саласында даярлықтан немесе қайта даярлықтан өткен тыңдаушыларға берілетін бірыңғай үлгідегі сертификаттың нысанын әзірлеу;

      10) азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның жедел резервінің материалдық құндылықтарымен операция жүргізу, олардың орнын ауыстыру, пайдалану, толықтыру қағидаларын әзірлеу;

      11) азаматтық қорғаныс жоспарларының және төтенше жағдайларды жою жөніндегі іс-қимылдар жоспарларының құрылымын айқындау жөнінде ұсыныстар әзірлеу;

      12) шаруашылық жүргізу объектілерінің жұмыс істеу тұрақтылығын арттыру және төтенше жағдайларда қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешенін әзірлеу;

      13) төтенше жағдайлар аймағындағы халықтың ең төменгі тіршілігін қамтамасыз ету нормаларын әзірлеу;

      14) азаматтық қорғау құралдарына қажеттілікті айқындау жөнінде ұсыныстар әзірлеу;

      15) авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарының құтқарушыларын даярлау бағдарламаларын әзірлеу;

      16) авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарын тіркеу қағидаларын әзірлеу;

      17) Алынып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің 19.10.2017 № 693 бұйрығымен.
      18) Алынып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің 19.10.2017 № 693 бұйрығымен.
      19) мемлекеттік инспекторлар актілерінің нысандарын әзірлеу;

      20) азаматтық қорғау органдарының және азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның ведомствосына ведомстволық бағынысты мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлері мен өзге де жұмыскерлері үшін арнайы нысанды киім үлгілерін әзірлеу;

      21) мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің мамандарын даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі өрт қауіпсіздігі саласындағы мамандандырылған оқу орталықтарына қойылатын біліктілік талаптарын әзірлеу;

      22) мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің мамандарын арнайы даярлау бойынша оқыту курстарының бағдарламасын әзірлеу;

      23) ерікті өрт сөндірушілерді бастапқы даярлаудың оқу бағдарламасын әзірлеу;

      24) ұйымдардың жұмыскерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту тәртібін және өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптарды әзірлеу;

      25) құтқарушылардың денсаулық жағдайының сай келуіне және оларды медициналық куәландырудан өткізуге қойылатын талаптарды әзірлеу;

      26) жаһандық және өңірлік ауқымдардағы төтенше жағдайларды жою жөніндегі іс-қимылдар жоспарларын әзірлеу және оларды Қазақстан Республикасының Үкіметіне бекітуге ұсыну үшін Министрлік басшылығына енгізу;

      27) азаматтық қорғаудың басқару органдары мен күштерін даярлау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу;

      28) Қазақстан Республикасының азаматтық қорғанысының жоспарын әзірлеу және оларды Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне бекітуге ұсыну үшін Министрлік басшылығына енгізу;

      29) Қазақстан Республикасының Үкіметіне табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу мен олардың салдарын жою үшін мемлекеттік және жұмылдыру резервтерінің құрамындағы қолда бар материалдық-техникалық, азық-түлік, медициналық және басқа да ресурстар запастарын пайдалану туралы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен бөлінетін қаражатты пайдалану туралы ұсыныстарды белгіленген тәртіпте дайындау;

      30) өз құзыреті шегінде орталық және жергілікті атқарушы органдардың, ұйымдар мен азаматтардың орындауы үшін міндетті азаматтық қорғанысты дайындау және жүргізу мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

      31) азаматтық қорғау саласында ақпараттық-талдау қызметін жүзеге асыру;

      32) азаматтық қорғау саласында әдістемелік ұсынымдар әзірлеу;

      33) қауіпсіздік паспорттарының және табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар қатерлері каталогтарының құрылымын айқындау бойынша Министрлікке ұсыныстар дайындау;

      34) азаматтық қорғаныс бойынша қалаларды топтарға, ұйымдарды – санаттарға жатқызу жөніндегі ұсыныстарды Министрлікке дайындау;

      35) аттестаттаудан өткен авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарына авариялық-құтқару жұмыстарының белгілі бір түрін немесе түрлерін жүргізу құқығына берілетін бірыңғай үлгідегі куәліктің нысанын әзірлеу;

      36) азаматтық қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру және жүзеге асыру;

      37) азаматтық қорғау саласындағы орталық және жергілікті атқарушы органдардың, ғылыми ұйымдардың және қоғамдық бірлестіктердің жұмысын үйлестіру;

      38) өртке қарсы қызметтердің жұмысын үйлестіру;

      39) авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарының жұмысын үйлестіру;

      40) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерінің жұмысын үйлестіру;

      41) мемлекеттік органдардың, олардың аумақтық бөлімшелерінің, жергілікті атқарушы органдардың, адамдар жаппай болатын объектілерді, қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын заңды тұлғалардың ақпараттық-коммуникациялық желілер мен автоматтандырылған мониторинг жүйелерінің бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік "112" қызметімен өзара іс-қимыл жасауын ұйымдастыру жөніндегі жұмысты үйлестіру;

      42) мониторинг, оның ішінде жерді қашықтықтан зондтау құралдарын пайдаланатын жүйелерден алынатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың қатері және туындауы туралы ақпаратпен алмасу жөнінде мемлекеттік органдармен, ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауды ұйымдастыру;

      43) техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу жөнінде өзара іс-қимылды ұйымдастыру және мемлекеттік органдар қабылдайтын шараларды талдау;

      44) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алуға және оларды жоюға, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және Қазақстан Республикасының азаматтық қорғанысын ұйымдастыруға бағытталған азаматтық қорғау іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу кезінде азаматтық қорғау күштеріне басшылық жасау;

      45) азаматтық қорғау саласындағы білімді насихаттауды, халықты және мамандарды оқытуды ұйымдастыру;

      46) азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесінің корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесінің, ахуалдық-дағдарыс орталықтарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

      47) азаматтық қорғау күштерінің жұмысын қамтамасыз ету;

      48) уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелерінің, азаматтық қорғаныстың әскери бөлімдерінің және мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелерінің жауынгерлік және жұмылдыру әзірлігін қамтамасыз ету;

      49) халыққа, азаматтық қорғаудың басқару органдарына төтенше жағдайдың туындау қатері туралы болжам болған кезде күні бұрын және (немесе) төтенше жағдай туындаған кезде жедел хабар беруді және оларды құлақтандыруды қамтамасыз ету;

      50) азаматтық қорғау саласындағы мәселелер бойынша жұртшылықпен және бұқаралық ақпарат құралдарымен байланысты қамтамасыз ету;

      51) құлақтандырудың республикалық жүйесін бірден пайдалануға тұрақты әзірлігін құру және қамтамасыз ету, оны жарақтандыру және дамыту;

      52) материалдық-техникалық ресурстар қорларын құру және пайдалану;

      53) запастағы (қалалық, қала сыртындағы), қосалқы және жылжымалы басқару пункттерін құруды, оларды күзетуді және оларға қызмет көрсетуді қамтамасыз ету;

      54) ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен азаматтық қорғау саласында заңды және жеке тұлғаларға электрондық қызметтер ұсынуды ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

      55) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлу жөнінде ұсыныстар дайындау;

      56) азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті орган жедел резервінің материалдық құралдарын бөлу және пайдалану жөнінде Министрлікке ұсыныстар дайындау;

      57) төтенше жағдайларды жою кезінде ұйымдардың материалдық-техникалық ресурстарын қолданыстағы заңнамаға сәйкес жұмылдыру;

      58) азаматтық қорғау құралдарындағы қажеттілікті айқындау үшін Министрлікке ұсыныстар дайындау;

      59) төтенше жағдайлар кезінде авариялық-құтқару және кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізу;

      60) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар аймағындағы халыққа шұғыл медициналық және психологиялық көмек көрсету, төтенше жағдайларды жоюға қатысушылардың денсаулығын сақтауды, қалпына келтіруді және оңалтуды қамтамасыз ету;

      61) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерінің жеке құрамын даярлауды ұйымдастыру;

      62) азаматтық қорғаныс мүддесінде жарақтардың, техниканың, қорғау құралдарының және басқа материалдық-техникалық құралдарының қажеттілігін айқындау үшін Министрлікке ұсыныстар дайындау;

      63) сел және көшкін ахуалына мониторинг жасауды ұйымдастыру;

      64) тау беткейлерінің, биік таулы, мұздақ және мұздық көлдердің қаупін азайту бойынша алдын ала іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру;

      65) азаматтық қорғау саласындағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар енгізу;

      66) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды мемлекеттік есепке алуды жүргізу;

      67) мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының қатардағы және басқарушы құрамы лауазымдарына тағайындалған және белгіленген тәртіпте әскери есептен алынған әскери міндеттілердің арнайы есебін жүргізу;

      68) авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарын тіркеу;

      69) авариялық-құтқару қызметтерін, құралымдарын және құтқарушыларды аттестаттау;

      70) аттестаттаудан өткен авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарына авариялық-құтқару жұмыстарының белгілі бір түрін немесе түрлерін жүргізу құқығына куәлік беру;

      71) "Халықаралық сыныпты құтқарушы" біліктілігін беру;

      72) өтініш иесінің азаматтық қорғау саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі бөлігінде лицензия беруді келісу;

      73) Комитеттің құрылымдық бөлімшелерінің, аумақтық органдары мен ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің қызметін ведомстволық бақылауды жүзеге асыру;

      74) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қорғау, арнайы байланыстың жұмыс істеуін ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу;

      75) өз құзыреті шегінде гуманитарлық акциялар дайындау және оны өткізуді ұйымдастыру және оған қатысу;

      76) өрт қауіпсіздігі саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      77) азаматтық қорғаныс саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      78) елді мекендерде және объектілерде өртке қарсы күреске өрт сөндіру бөлімшелерінің әзірлігін бақылауды жүзеге асыру;

      79) су айдындарындағы қауіпсіздік қағидаларының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

      80) өрт қауіпсіздігі және азаматтық қорғаныс саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді жүргізуді жүзеге асыру;

      81) ұйымдардың, жекелеген өндірістердің, өндірістік учаскелердің, агрегаттардың жұмысын толық немесе ішінара тоқтата тұру, субъектілер өрт қауіпсіздігінің талаптарын бұза отырып жүзеге асыратын, сондай-ақ ұйымды, объектіні, құрылысты, ғимаратты салу, қайта жаңғырту, кеңейту немесе техникалық қайта жарақтандыру кезінде өрт қауіпсіздігі талаптарының жобаларында көзделген өрт қауіпсіздігі талаптарын орындамаған кезде ғимараттарды, құрылыстарды, электр желілерін, жылыту аспаптарын пайдалануға және өрт қауіпті жұмыстарды жүргізуге тыйым салу туралы талап арыздарды сотқа жіберу;

      82) азаматтарға, лауазымды және заңды тұлғаларға анықталған бұзушылықтарды жою және өрттің алдын алу жөніндегі іс-шараларды өткізу туралы ұйғарымдар беру;

      83) азаматтарға, лауазымды және заңды тұлғаларға анықталған бұзушылықтарды жою және азаматтық қорғаныс бойынша іс-шараларды орындау туралы ұйғарымдар беру;

      84) азаматтарға және заңды тұлғаларға су айдындарындағы қауіпсіздік қағидаларын сақтамағаны үшін ұйғарымдар беру;

      85) Өрт қауіпсіздігі және азаматтық қорғаныс саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау өлшем шарттарын және тексеру парақтарын әзірлеу және бекіту;

      86) өрттің алдын алу және сөндіруді ұйымдастыру;

      87) елді мекендердің аумақтарын және мемлекеттік меншіктің аса маңызды объектілерін өрттен қорғауды қамтамасыз ету;

      88) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өрттің алдын алу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру;

      89) өрттің алдын алу және сөндіру, ұйымдарда, елді мекендерде және объектілерде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу жөніндегі жұмыстарды жүргізу құқығына мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерді аттестаттауды өткізу;

      90) Алынып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің 19.10.2017 № 693 бұйрығымен.
      91) Алынып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің 19.10.2017 № 693 бұйрығымен.
      92) жобалауға нормалары және қағидалары жоқ ғимараттар мен құрылыстарды салуға жобалау шешімдерін (арнайы техникалық шарттарды) келісу;

      93) шетелдік мемлекеттердің нормативтік-техникалық құжаттарын, оларды Қазақстан Республикасының аумағында қолдану мүмкіндігін келісу;

      94) төменгі бөліністердің үлгі ережелерін және қызметкерлері мен жұмыскерлерінің үлгі лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлеу. Төменгі бөліністердегі тиісті ережелердің және лауазымдық нұсқаулықтардың әзірленуін және бекітілуін, сондай-ақ оларды әскери қызметшілері мен азаматтық персоналының зерделеуін бақылауды жүзеге асыру;

      95) мемлекеттік сатып алу туралы заңнама шеңберінде тартылған еңбекті нормалау жөніндегі мамандармен өзара іс-қимыл жасасу, басқарудың барлық деңгейінде сеніп тапсырылған бөліністердің қызметкерлері мен жұмыскерлерінің ғылыми-негізделген жүктеме нормативтерін әзірлеу үшін талап етілетін материалдар мен мәліметтерді дайындауды және оларды ұсынуды қаматамасыз ету, әзірленген жүктеме нормативтерінің сапасына, сондай-ақ олардың негізділігіне және практикада қолдану мүмкіндігіне жауап беру;

      96) ғылыми-негізделген нормативтерге сәйкес басқарудың барлық деңгейінде сеніп тапсырылған бөліністердің қызметкерлері мен жұмыскерлерінің нақты жүктемесіне талдау жүргізу, оның негізінде олардың нормативтік штаттық санын анықтау және оны қайта бөлу бойынша ұсыныстар әзірлеу.

      Ескерту. 14-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Ішкі істер министрінің 19.10.2017 № 693 бұйрығымен.
      15. Құқықтары мен міндеттері:

      1) өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілер әзірлеу және бекіту;

      2) заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан қажетті ақпаратты және мәліметтерді сұрату және алу;

      3) Комитеттің аумақтық бөліністеріне, ведомстволық бағынысты мекемелері мен ұйымдарына қатысты әкімшілік-өкімдік және бақылау функцияларын орындау;

      4) оның құзіретіне кіретін мәселелер жөнінде кеңестер, семинарлар, конференциялар, оның ішінде халықаралық, ұйымдастыру және өткізу;

      5) Комитеттің жыл сайынғы жұмыс жоспарын және оның қызметінің нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті әзірлеу және Қазақстан Республикасының Ішкі істер министріне бекітуге ұсыну;

      6) Комитеттің қаржыландыру жоспарын әзірлеу және Қазақстан Республикасының Ішкі істер министріне бекітуге ұсыну;

      7) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы халықаралық шарттар бойынша қабылдаған міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету, осындай халықаралық шарттардан туындайтын Қазақстан Республикасына тиесілі құқықтардың жүзеге асырылуын және халықаралық шарттардың басқа қатысушыларының өз міндеттерін орындауын бақылау;

      8) қолданыстағы заңнамалық актілерде көзделген өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ішкі істер министрінің 29.04.2015 № 409 бұйрығымен.

3. Комитеттің қызметін ұйымдастыру

      16. Комитетке басшылық жасауды төраға жүзеге асырады, ол Комитетке жүктелген міндеттер мен функциялардың орындалуына және оның функцияларының жүзеге асырылуына дербес жауап береді.

      17. Комитет төрағасын Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі лауазымға тағайындайды және лауазымынан босатады.

      18. Комитет төрағасының орынбасарлары бар, олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалады және лауазымынан босатылады.

      19. Комитет төрағасының өкілеттіктері:

      1) өз орынбасарларының, сондай-ақ Комитеттің құрамына кіретін құрылымдық бөлімшелерінің және оның аумақтық бөлімшелерінің және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелері басшыларының міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;

      2) Министрлік басшылығына Комитеттің құрылымы және штаттық кестесі бойынша ұсыныстар береді;

      3) Комитеттің және оның аумақтық бөлімшелерінің, ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің және оның номенклатурасына кіретін ұйымдардың қызметкерлерін лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Комитет қызметкерлерін іссапарға жіберу, демалыс беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін арттыру, көтермелеу, үстемақы төлеу және сыйлықақы беру мәселелерін шешеді;

      5) Қазақстан Республикасының Ішкі істер министріне Комитет қызметкерлерін және азаматтарды ведомстволық және мемлекеттік наградалармен марапаттауға ұсынады;

      6) Комитетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге бағытталған шаралар қабылдайды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды іске асыру үшін дербес жауапты болады;

      7) берілген құқықтар шегінде тәртіптік жаза қолданады:

      8) өзінің құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады;

      9) капитанға дейін кезекті арнаулы және әскери атақтарды береді;

      10) Комитеттің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

      11) Мемлекеттік органдарда, ұйымдарда, оның ішінде халықаралық ұйымдарда Комитеттің мүддесін білдіреді;

      12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Комитет төрағасы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.

      20. Комитет төрағасы қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзінің орынбасарларының өкілеттіктерін айқындайды.

4. Комитеттің мүлкі

      21. Комитетте заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

      Комитеттің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      22. Комитетке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.

      23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Комитеттің өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Комитетті қайта ұйымдастыру және тарату

      24. Комитетті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Комитеттің қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

      1. "Өрт сөндіруші" акционерлік қоғамы.

      2. "Апаттар медицинасының теміржол госпитальдары" акционерлік қоғамы.

      3. "Қазавиақұтқару" акционерлік қоғамы.

      4. "Өрт қауіпсіздігі және азаматтық қорғаныс ғылыми-зерттеу институты" акционерлік қоғамы.

      5. "Азаматтық қорғаудың республикалық оқу-әдістемелік орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестік.

      6. "Есептеу техникасы, телекоммуникациялар, информатика және ахуалды талдау орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      7. "Селденқорғау құрылыс" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ішкі істер министрінің 19.10.2017 № 693 бұйрығымен.

Комитеттің қарамағындағы мемлекеттік мекемелер - аумақтық бөлімшелердің тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгеріс енгізілді - ҚР Ішкі істер министрінің 29.04.2015 № 409 бұйрығымен.

      1. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті.

      2. Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті.

      3. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті.

      4. Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті.

      5. Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті.

      6. Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті.

      7. Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті.

      8. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті.

      9. Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті.

      10. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті.

      11. Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті.

      12. Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті.

      13. Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті.

      14. Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті.

      15. Астана қаласының Төтенше жағдайлар департаменті.

      16. Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті.

      17. Астана қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Алматы ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      18. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Рудный қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      19. Маңғыстау облысы Төтенше жағдайлар департаменті Ақтау қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      20. Ақтөбе облысы Төтенше жағдайлар департаменті Ақтөбе қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      21. Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Атырау қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      22. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Балқаш қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      23. Астана қаласының Төтенше жағдайлар департаменті "Есіл" ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      24. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жезқазған қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      25. Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Зырянов ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      26. Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Павлодар қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      27. Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Петропавл қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      28. Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Риддер қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      29. Астана қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Сарыарқа ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      30. Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Сарыағаш ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      31. Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Сайрам ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      32. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Степногор қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      33. Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Семей қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      34. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Талдықорған қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      35. Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Тараз қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      36. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Теміртау қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      37. Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Түркістан қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      38. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қарағанды қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      39. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қостанай қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      40. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Көкшетау қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      41. Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қызылорда қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      42. Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Екібастұз қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      43. Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Орал қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      44. Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Өскемен қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      45. Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шымкент қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      46. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ақкөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      47. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Аршалы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      48. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Астрахан ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      49. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Атбасар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      50. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бұланды ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      51. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Егіндікөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      52. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Еңбекшілдер ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      53. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ерейментау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      54. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Есіл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      55. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жақсы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      56. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жарқайың ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      57. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Зеренді ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      58. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қорғалжын ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      59. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Сандықтау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      60. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Целиноград ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      61. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шортанды ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      62. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бурабай ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі.

      63. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ақсу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      64. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Алакөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      65. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Балқаш ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      66. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Еңбекшіқазақ ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      67. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ескелді ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      68. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жамбыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      69. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Іле ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      70. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қапшағай қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      71. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қарасай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      72. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қаратал ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      73. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Кербұлақ ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      74. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Көксу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      75. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Панфилов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      76. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Райымбек ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      77. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Сарқант ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      78. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Талғар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      79. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Текелі ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      80. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ұйғыр ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      81. Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Әйтеке би ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      82. Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Алға ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      83. Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Байғанин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      84. Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ырғыз ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      85. Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қарғалы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      86. Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мәртөк ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      87. Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мұғалжар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      88. Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Темір ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      89. Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ойыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      90. Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қобда ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      91. Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Хромтау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      92. Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шалқар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      93. Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жылыой ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      94. Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Индер ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      95. Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Исатай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      96. Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қызылқоға ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      97. Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Құрманғазы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      98. Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мақат ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      99. Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Махамбет ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      100. Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Абай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      101. Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Аягөз ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      102. Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бесқарағай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      103. Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бородулиха ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      104. Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Глубокое ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      105. Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жарма ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      106. Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Зайсан ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      107. Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қатонқарағай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      108. Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Көкпекті ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      109. Шығыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаменті Курчатов қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      110. Шығыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаменті Күршім ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      111. Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Тарбағатай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      112. Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ұлан ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      113. Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Үржар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      114. Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шемонаиха ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      115. Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Байзақ ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      116. Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жамбыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      117. Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жуалы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      118. Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қордай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      119. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мерке ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      120. Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мойынқұм ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      121. Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Сарысу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      122. Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Талас ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      123. Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Тұрар Рысқұлов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      124. Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      125. Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ақжайық ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      126. Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бөкейорда ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      127. Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бөрлі ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      128. Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жаңақала ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      129. Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жәнібек ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      130. Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Зеленов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      131. Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Казталов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      132. Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қаратөбе ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      133. Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Сырым ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      134. Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Тасқала ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      135. Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Теректі ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      136. Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шыңғырлау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      137. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Абай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      138. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ақтоғай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      139. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бұқар жырау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      140. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жаңаарқа ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      141. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қаражал ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      142. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қарқаралы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      143. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Нұра ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      144. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Осакаров ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      145. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Приозерск қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      146. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Саран қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      147. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Сәтбаев қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      148. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ұлытау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      149. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шахтинск қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      150. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шет ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      151. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Алтынсарин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      152. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Амангелді ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      153. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Әулиекөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      154. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Денисов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      155. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жангелдин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      156. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жітіқара ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      157. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қамысты ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      158. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қарабалық ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      159. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қарасу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      160. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қостанай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      161. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Лисаков қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      162. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Меңдіқара ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      163. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Наурызым ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      164. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Арқалық қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      165. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Сарыкөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      166. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Таранов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      167. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ұзынкөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      168. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Федоров ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      169. Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті Арал ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      170. Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жалағаш ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      171. Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жаңақорған ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      172. Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қазалы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      173. Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қармақшы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      174. Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті Сырдария ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      175. Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шиелі ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      176. Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бейнеу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      177. Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жаңаөзен қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      178. Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қарақия ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      179. Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Маңғыстау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      180. Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мұнайлы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      181. Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Түпқараған ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      182. Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ақсу қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      183. Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ақтоғай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      184. Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Баянауыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      185. Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Железин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      186. Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ертіс ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      187. Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Качир ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      188. Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Лебяжі ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      189. Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Май ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      190. Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Павлодар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      191. Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Успен ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      192. Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шарбақты ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      193. Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Айыртау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      194. Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ақжар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      195. Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Аққайың ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      196. Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      197. Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Есіл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      198. Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жамбыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      199. Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қызылжар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      200. Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мағжан Жұмабаев ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      201. Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мамлют ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      202. Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Тайынша ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      203. Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Тимирязев ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      204. Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Уәлиханов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      205. Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шал ақын атындағы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      206. Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Арыс ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      207. Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бәйдібек ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      208. Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қазығұрт ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      209. Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Кентау қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      210. Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мақтаарал ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      211. Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ордабасы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      212. Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Отырар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      213. Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Созақ ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      214. Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Төле би ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      215. Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Түлкібас ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      216. Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шардара ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      217. Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Алатау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      218. Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Алмалы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      219. Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Әуезов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      220. Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Бостандық ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      221. Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Жетісу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      222. Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Медеу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      223. Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Түрксіб ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      224. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Наурызбай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

Комитеттің қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгеріс енгізілді - ҚР Ішкі істер министрінің м.а. 24.07.2015 № 632 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Алып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің м.а. 24.07.2015 № 632 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Шығыс өңірлік аэромобильді жедел-құтқару жасағы (Өскемен қаласы).

      3. Солтүстік өңірлік аэромобильді жедел-құтқару жасағы (Қостанай қаласы).

      4. Оңтүстік өңірлік аэромобильді жедел-құтқару жасағы (Қызылорда қаласы).

      5. Батыс өңірлік аэромобильді жедел-құтқару жасағы (Атырау қаласы).

      6. Орталық өңірлік аэромобильді жедел-құтқару жасағы (Астана қаласы).

      7. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің Қазселденқорғау (Алматы қаласы).

      8. Республикалық жедел-құтқару жасағы (Алматы қаласы).

      9. Ақтөбе облысы Төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Ақтөбе қаласы).

      10. Алып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің м.а. 24.07.2015 № 632 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Қарағанды облысы Төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Қарағанды қаласы).

      12. Алматы облысы Төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Талдықорған қаласы).

      13. Павлодар облысы Төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Павлодар қаласы).

      14. Жамбыл облысы Төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Тараз қаласы).

      15. Батыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Орал қаласы).

      16. Оңтүстік Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Шымкент қаласы).

      17. Апаттар медицинасы орталығы (Астана қаласы).

      18. Алып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің м.а. 24.07.2015 № 632 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      19. Алып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің м.а. 24.07.2015 № 632 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20. Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Көкшетау қаласы).

      21. Алып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің м.а. 24.07.2015 № 632 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      22. Алып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің м.а. 24.07.2015 № 632 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      23. Алып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің м.а. 24.07.2015 № 632 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      24. Алып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің м.а. 24.07.2015 № 632 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      25. Алып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің м.а. 24.07.2015 № 632 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      26. Алып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің м.а. 24.07.2015 № 632 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      27. Алып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің м.а. 24.07.2015 № 632 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      28. Алып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің м.а. 24.07.2015 № 632 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      29. Алып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің м.а. 24.07.2015 № 632 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      30. Маңғыстау облысы Төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Ақтау қаласы).

      31. Алып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің м.а. 24.07.2015 № 632 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      32. Солтүстік Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Петропавл қаласы).

      33. Алып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің м.а. 24.07.2015 № 632 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      34. Астана қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Астана қаласы).

      35. Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Алматы қаласы).

      36. Ақтөбе облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Ақтөбе қаласы).

      37. Алматы облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Талдықорған қаласы).

      38. Атырау облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Атырау қаласы).

      39. Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Көкшетау қаласы).

      40. Шығыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Өскемен қаласы).

      41. Жамбыл облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Тараз қаласы).

      42. Батыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Орал қаласы).

      43. Қарағанды облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Қарағанды қаласы).

      44. Қостанай облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Қостанай қаласы).

      45. Қызылорда облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Қызылорда қаласы).

      46. Маңғыстау облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Ақтау қаласы).

      47. Павлодар облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Павлодар қаласы).

      48. Солтүстік Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Петропавл қаласы).

      49. Оңтүстік Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Шымкент қаласы).

Комитеттің қарамағындағы республикалық мемлекеттік мекемелердің тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгеріс енгізілді - ҚР Ішкі істер министрінің 29.04.2015 № 409 бұйрығымен.

      1. Алып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің 29.04.2015 № 409 бұйрығымен.

      2. Алып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің 29.04.2015 № 409 бұйрығымен.

      3. Алып тасталды - ҚР Ішкі істер министрінің 29.04.2015 № 409 бұйрығымен.

      4. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің Көкшетау техникалық институты (Көкшетау қаласы).Кері қайту